Priliana, Wiwi, Sumardino Sumardino, & Muzaroah Ermawati Ulkhasanah. " HUBUNGAN ASI EKSKLUSIF DENGAN PERKEMBANGAN MOTORIK KASAR PADA ANAK USIA 3-5 TAHUN DI YOGYAKARTA." Jurnal Ilmu Kesehatan [Online], 12.2 (2024): 241 - 246. Web. 13 Jul. 2024